Blog

Legacy moderniseren met low-code: een Plaza gids

Bedrijven worstelen vaak met legacy-applicaties die niet meer voldoen aan hun huidige behoeften. De uitdagingen die verouderde software met zich meebrengt kunnen ontmoedigend zijn, gaande van incompatibiliteitsproblemen tot de kosten en moeite die nodig zijn voor een complete revisie. In deze blog verkennen we de nuances van legacy-applicaties, duiken we in het moderniseringsproces met low-code en belichten we mogelijke uitdagingen, terwijl we laten zien hoe de expertise van Plaza de reis soepeler kan laten verlopen.

Soorten Legacy 

Legacy-applicaties kunnen grofweg worden gecategoriseerd op basis van twee cruciale factoren – herkomst en staat van onderhoud. Intern ontwikkelde applicaties en externe applicaties van externe leveranciers bieden verschillende uitdagingen. Ook is het cruciaal om onderscheid te maken tussen applicaties die niet meer worden ondersteund en applicaties die in verval zijn geraakt door gebrek aan onderhoud. Interne applicaties vereisen wellicht een meer op maat gemaakte moderniseringsaanpak, terwijl externe applicaties wellicht onderhandelingen met leveranciers vereisen of een overstap naar een meer flexibele oplossing. 

De cruciale factor om een applicatie als legacy te beschouwen is echter de inschatting van de gebruiker. Wanneer er een mismatch is tussen de vereisten van je bedrijf en de functies die een applicatie biedt, kan een bedrijf de beslissing maken om een applicatie als legacy te beschouwen.  

Applicaties kunnen als legacy worden beschouwd op basis van verschillende factoren, bijvoorbeeld interne kennis rond de applicatie en/of technologie stack die gebruikt is voor de applicatie. Of een applicatie voldoet niet langer aan security en compliance vereisten. Of de noden en vereisten van de business die shiften en/of uitbreiden. 

Bij legacy modernisering staan beveiligingsoverwegingen en compliance centraal. Het is van cruciaal belang om te voldoen aan hedendaagse beveiligingsstandaarden en wettelijke vereisten. Bij Plaza begeleiden we bedrijven door het complexe proces van modernisering, waarbij we niet alleen zorgen voor verbeterde functionaliteit, maar ook voor versterkte beveiligingsmaatregelen en naleving van evoluerende compliance standaarden. 

Moderniseren met low-code 

Het moderniseren van legacy-applicaties met low-code is een proces in meerdere fasen dat bij elke stap zorgvuldige afweging vereist. Door de reis in verschillende fasen op te splitsen, kunnen we de fijne kneepjes van low-code modernisering beter begrijpen. 

Analyse 

De reis begint met een grondige analyse van de bestaande legacy-applicatie. In deze fase worden de belangrijkste bedrijfsvereisten geïdentificeerd, de architectuur van de applicatie beoordeeld en de workflows van gebruikers begrepen.  

Een opmerkelijk voordeel van low-code platformen tijdens de analysefase is hun visuele aard. Low-code omgevingen hebben vaak intuïtieve drag-and-drop interfaces, waardoor het voor stakeholders, inclusief niet-technische gebruikers, makkelijker wordt om deel te nemen aan het proces. Visuele representaties van workflows en datamodellen zorgen voor een duidelijke communicatie, zodat alle aspecten van de legacy applicatie nauwkeurig worden vastgelegd

Er is echter ook wel bijkomende complexiteit bij modernisering met low-code. In tegenstelling tot traditionele high-code benaderingen, waarbij de focus vaak ligt op één enkele applicatie, gedijen low-code platformen pas echt goed wanneer ze worden gebruikt als een allesomvattende oplossing voor meerdere applicaties. De uitdaging ligt in het identificeren van een platform dat niet alleen past bij de huidige legacy-applicatie, maar ook aansluit bij de bredere moderniseringsstrategie van de organisatie. 

De overvloed aan beschikbare low-code platformen maakt de analysefase ingewikkelder. Elk platform heeft zijn eigen sterke punten, beperkingen en geschiktheid voor specifieke use cases. Het kiezen van de juiste fit vereist een grondige evaluatie van de mogelijkheden van elk platform ten opzichte van de unieke vereisten van de legacy applicatie. Onze begeleiding en kennisbank van meer dan 170 platformen vormt hierbij een onmisbaar hulpmiddel om de juiste keuze als bedrijf te kunnen maken. 

 Ontwikkeling en integratie 

Zodra de analyse is afgerond, komt het gekozen low-code platform in actie. Ontwikkeling met behulp van low-code omvat het visueel bouwen van applicatiecomponenten, het automatiseren van bedrijfsprocessen en het integreren met bestaande systemen. In deze fase wordt de snelheid van low-code ontwikkeling een belangrijk voordeel, waardoor stakeholders de ontwikkeling van de applicatie in real-time kunnen volgen.
 

De visuele aard van low-code maakt het gemakkelijker om de applicatie iteratief te ontwikkelen en te verfijnen. Bedrijfslogica wordt vaak grafisch uitgedrukt, waardoor er minder uitgebreide codering nodig is. Integratie met externe systemen wordt gestroomlijnd door vooraf gebouwde connectoren, waardoor het ontwikkelingsproces versneld wordt. Deze flexibiliteit is een belangrijk voordeel, vooral in vergelijking met traditionele ontwikkelmethoden. 

Deployment en schaalbaarheid 

Als de ontwikkeling is voltooid, is de gemoderniseerde applicatie klaar voor deployment. Low-code platformen bieden vaak vereenvoudigde implementatieprocessen, met opties voor cloudhosting en schaalbaarheid. Deze fase markeert de overgang van ontwikkeling naar live productie, waarbij de expertise van Plaza zorgt voor een soepel deployment proces

Schaalbaarheid is een opvallend voordeel van low-code platformen. Naarmate de bedrijfsbehoeften veranderen, kan de applicatie eenvoudig worden geschaald om nieuwe functies en een hogere gebruikersbelasting mogelijk te maken

Onderhoud en updates 

De reis eindigt niet bij de implementatie. Continu onderhoud en updates zijn cruciaal om de gemoderniseerde applicatie in lijn te houden met de veranderende bedrijfsbehoeften. Low-code platformen vergemakkelijken het onderhoud door hun visuele, modulaire structuur. Wijzigingen kunnen met minimale onderbreking worden doorgevoerd en updates kunnen efficiënt worden uitgerold.  

Het is echter essentieel om onderhoud strategisch aan te pakken om valkuilen te vermijden die de ooit gemoderniseerde applicatie weer kunnen veranderen in een legacy-last. De voortdurende ondersteuning van Plaza zorgt ervoor dat bedrijven deze fase effectief doorlopen en weloverwogen beslissingen nemen over updates en uitbreidingen. 

Het low-code platform als legacy 

Naarmate de tijd verstrijkt, kan het low-code platform zelf legacy worden. Technologische vooruitgang en verschuivingen in bedrijfsvereisten kunnen een overstap naar nieuwere platformen noodzakelijk maken. Plaza’s rol reikt verder dan de eerste modernisering en begeleidt bedrijven bij het evalueren van de levensduur van de gekozen low-code oplossing. 

 Het visuele en modulaire karakter van low-code platformen maakt, als er effectief gebruik van wordt gemaakt, overgangen soepeler. Onze kennisbank helpt bij de strategische planning van migraties en zorgt ervoor dat het low-code platform geen belemmering wordt, maar juist de weg vrijmaakt voor toekomstige innovaties. 

Conclusie 

Het moderniseren van legacy-applicaties met low-code is een krachtige optie als ze met zorg en expertise wordt benaderd. Door de soorten legacy-applicaties te begrijpen, het juiste low-code platform te omarmen en veelvoorkomende valkuilen te vermijden, kunnen bedrijven beginnen aan een succesvolle reis naar een flexibeler IT-landschap dat klaar is voor de toekomst. Neem vandaag nog contact met ons op om uw legacy-last om te zetten in een concurrentievoordeel. 

Ben je het sterk (on)eens met ons stuk?

Klaar om met ons samen te werken?
We horen je met plezier komen dus neem zeker contact met ons op!